Indkaldelse til PBB årsmødet og generalforsamlingen torsdag d. 2. maj 2024 på Fangel Kro

Årsmødet afholdes

torsdag den 2. maj 2024 på Fangel kro.

Frokost kl. 1200.  Årsmødet kl. 1300 med orientering ved 

Sektionsleder Dea Damkjær Wille, International Udstationering 

samt repræsentanter for PID, Næstformand Michael Bergmann Møller & Forbundssekretær Anders Knudsen.

Foredrag om Dansk Politi i Østafrika (Eastern Africa Standby Force) ved Bjarne Askholm.

Efterfulgt af generalforsamlingen,

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
 4. Fastsættelse af kontingent.
 5. Indkomne forslag
 6. Valg:
  1. Kasserer: Finn Knudsen, genopstiller.
  2. Bestyrelse: Lasse Grelk, genopstiller.
  3. Best. suppleant: Gert Remme, genopstiller.
  4. Revisor: Lars Ruby, genopstiller.
 7. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse (jf. §7). 

Der kan forventes en vis egenbetaling i.f.m. overnatning.

På bestyrelsens vegne

Bjarne Askholm,

Formand 


menu-circlecross-circle