Generalforsamlingen afholdes torsdag den 28. april 2022 kl. 15:30 på Fangel kro

torsdag den 28. april 2022 kl. 15:30 på Fangel kro.

DAGSORDEN:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning ved Formanden
  3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af kasserer:                 på valg: Finn Knudsen, genopstiller
  6. Valg af bestyrelse:              på valg: Bjarne Askholm. genopstiller
  7. Valg af suppleant:               på valg: Lasse Grelk, genopstiller
  8. Valg af revisor:                  på valg: Lars Ruby, genopstiller
  9. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse (jf. §7). 

Tilmelding fremgår af invitation til fejring af foreningens 25-års Jubilæum

På bestyrelsens vegne

Gert Remme,

Formand


menu-circlecross-circle