Årsmødet afholdes 27. april 2023 på Fangel Kro

torsdag den 27. april 2023 på Fangel kro.

Der er frokost kl. 12. Årsmødet kl. 13 og efterfulgt af generalforsamlingen 

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning ved Formanden
 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg:
  1. formand: Gert Remme, genopstiller ikke
  2. bestyrelse: Kurt Bannerhoff & Stig Andersson, genopstiller
  3. suppleant: Jan Mortensen, genopstiller
  4. revisor: Ole Amstrup, genopstiller
 6. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse (jf. §7). 

Tilmelding til kasserer Finn Knudsen – finn.knudsen@bbsyd.dk

Senest d. 11. april.

Der kan forventes en egenbetaling

På bestyrelsens vegne

Gert Remme,

Formand


menu-circlecross-circle